Rubriky
Školská rada

Usnesení ŠR ze dne 6. 6. 2023

Rubriky
Školská rada

Usnesení ŠR ze dne 5. 10. 2022

Rubriky
Školská rada

Usnesení ŠR ze dne 31. 5. 2022

Rubriky
Školská rada

Usnesení ŠR ze dne 31. 1. 2022

Rubriky
Školská rada

Usnesení ŠR ze dne 12. 10. 2021

Rubriky
Školská rada

Usnesení ŠR ze dne 25. 5. 2021

Rubriky
Školská rada

Složení školské rady pro období 2021 – 2023

Rubriky
Školská rada

Volby zástupců do školské rady pro období 2021-2023

Rubriky
Školská rada

Usnesení ŠR ze dne 29. 9. 2020

Rubriky
Školská rada

Co jsou školské rady?

Jsou to orgány školy, které umožňují zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Na škole může být zřízena pouze jedna rada školy.